3D画虚拟体验和创意装饰
部门: 发布时间:2019-06-19 浏览次数:

3D画虚拟体验和创意装饰

项目团队致力于计算机和3D画艺术相结合的智能艺术设计与应用,研究内容是3D画装饰空间虚拟体验方案+承接手工3D画绘制

首先对客户的装饰空间进行仿真建模,构建装饰了3D画的仿真场景,用户点击虚拟场景,浏览3D画的装饰效果。然后3D画艺术家进行包括创作、设计、施工、管理、保质、前期推广、后期制作等服务为一体的手绘执行。

项目核心优势是:(1)真实逼真的3D画装饰效果体验。(2)基于算法的快速3D画手绘施工。(3)提供高端客户的专属3D定制装饰。项目已获多项软件著作权专利。

   

                                         

 3D画虚拟体验和创意装饰


关闭窗口